Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj's
SHRI MULIKADEVI COLLEGE, NIGHOJ

Inauguration Ceremony At Devibhoyare 2016

Inauguration ceremony is organized saturday Date:10 Dec 2016 ,2:30PM
Ingurator : Honorable shree Shivaji Shirke(editor Daineek Nagar Sahyadri,Ahmednagar)

Inauguration Ceremony Photos