Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj's
SHRI MULIKADEVI COLLEGE, NIGHOJ

Parents Meet

Sr.No Officer Post
1 Prof. S. R. Lanke Chairman
2 Prof. V. R. Rokade Member
2 Prof. V. N. Lamkhade Member