Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj's
SHRI MULIKADEVI COLLEGE, NIGHOJ

Class Teacher

Sr.No Officer Post
1 Prof. S. P. Rokade F.Y.B.A.
2 Prof. S. V. More S.Y.B.A.
3 Department Head T.Y.B.A.
4 Prof. N. B. Ghule F.Y.B.Sc.
5 Prof. S. B. Kawde S.Y.B.Sc.A
6 Prof. P. P. Pathare S.Y.B.Sc.B
7 Department Head T.Y.B.Sc.