Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj's
SHRI MULIKADEVI COLLEGE, NIGHOJ

Scholarship Committee

Sr.No Officer Post
1 Mr. S. B. Lanke Chairman
2 Prof. P. R. Jadhav Member
3 Prof. J. S. Shaikh Member
4 Prof. A. S. patekar Member