Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj's
SHRI MULIKADEVI COLLEGE, NIGHOJ

When was the college established?

The College was established in 2013.