Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj's
SHRI MULIKADEVI COLLEGE, NIGHOJ

Is there internet facility available?

Yes.