Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj's
SHRI MULIKADEVI COLLEGE, NIGHOJ

Is the hostel facility available?

No.